Servicevilkårene

1. Betingelse for online handel på www.takealook-klinik.dk

1.1 Vi indgår udelukkende købsaftaler på dansk for så vidt angår de bestillinger, der foretages online på www.takealook-klinik.dk. Når du bestiller varer eller ydelser på Take-A-Look, indgår du en købsaftale med Take-A-Look, adresse: Valmuevej 14, 2300 København S, Tlf. 2253 5481, e-mail: info@take-a-look.dk

1.2 Ved at klikke ”Afsend bestillingen og betal”, afgiver du en bindende bestilling på varerne i din indkøbskurv. Vi sender dig en ordrebekræftelse pr. e-mail, så snart du har indsendt din bestilling. Der indgås en bindende købsaftale, når du modtager en ordrebekræftelse fra os. Ordrebekræftelsen anses modtaget, så snart vi har afsendt den til den e-mail adresse, som du har registreret på din Take-A-Look´s konto. Vilkårene i købsaftalen vil blive gemt hos Take-A-Look og vil være tilgængelige under ”Mit Konto” på www.take-a-look.dk.

1.3 Vi gør dig opmærksom på, at Take-A-Look ikke er forpligtet til at levere din bestilling i tilfælde af, at vores leverandører undtagelsesvist ikke leverer til vores lager, uanset at vi har fulgt en korrekt bestillingspraksis (overensstemmende indkøbstransaktion). For at denne undtagelse finder anvendelse, er det en forudsætning, at vi ikke er juridisk ansvarlige for, at de omhandlede varer er utilgængelige, og vi skal desuden have underrettet dig om situationen uden ugrundet forsinkelse. Det er videre en forudsætning, at vi ikke har påtaget os indkøbsrisikoen i relation til den omhandlede bestilling. Hvis vi ikke kan skaffe din bestilling hjem, refunderer vi enhver betaling i relation hertil uden ugrundet forsinkelse.

2. Dataansvarlig

Take-A-Look er dataansvarlig. Take-A-Look kontaktoplysninger er: Take-A-Look, Valmuevej 14, 2300 København S, +45 2253 54811. e-mail: info@take-a-look.dk Kontaktperson Petra Olesen Take-A-Look håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Take-A-Look indgår aftale med kunder og leverandører om levering: køb/salg af forskellige produkter og ydelser. Når en kunde bestiller og køber én eller flere produkter fra Take-A-Look, giver denne samtidig sit samtykke til, at kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Take-A-Look. Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Take-A-Look i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler.

3. Take-A-Look indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Take-A-Look på følgende vis: Når en kunde vælger at købe en af Take-A-Look´s produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter til Take-A-Look:

 • Take-A-Looks webshop.
 • Gennem browser cookies.
 • Fra sociale medier, reklame- og nyhedsmails.
 • Når leverandører indgår aftaler med Take-A-Look.
 • Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

4. Oplysninger som Take-A-Look

Take-A-Look indsamler følgende personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt andre almindelige ikke personfølsomme personoplysninger. Oplysninger fra Take-A-Look´s sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Take-A-Look. Browserinformationer. Oplysninger om kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner. En kunde eller leverandør kan, frivilligt og efter eget valg give Take-A-Look yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Take-A-Look´s betjening/servicering af kunden/leverandøren. Dette kan f.eks. være oplysninger om: Hvis en kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger, opfatter Take-A-Look dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende. Udover de oplysninger som Take-A-Look modtager direkte fra kunder /leverandører, vil Take-A-Look i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Take-A-Look har modtaget af tredjeparter, f.eks. en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat. Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende kunder/leverandører om Take-A-Look ´s vilkår og betingelser samt Take-A-Look´s persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

5. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

Take-A-Look indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med kunder/leverandører om levering af ydelser, køb/salg af produkter. Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af kunders køb af Take-A-Look ´s produkter og ydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om-og salg af produkter og ydelser.
 • Kontakt til kunden før, under eller efter dennes køb.
 • Opfyldelse af kundens anmodning om køb af produkter eller ydelser.
 • Tilpasning af Take-A-Look´s markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse.
 • Administration af kunders/leverandørers relation til Take-A-Look.

En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Take-A-Look og kvaliteten af Take-A-Look´s produkter og ydelser. I nogle situationer modtager Take-A-Look personoplysninger fra tredjepart. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende kunder/leverandører om Take-A-Look´s vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

6. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/leverandører) forskellige rettigheder. En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Take-A-Look behandler om den registrerede. En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Take-A-Look har om den registrerede. En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysningers, som Take-A-Look har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Take-A-Look ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Take-A-Look ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede. Hvis nogle af de oplysninger, som Take-A-Look har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Take-A-Look. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Take-A-Look er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Take-A-Look om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Take-A-Look er i besiddelse af. En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Den registrerede kan også kontakte Take-A-Look, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Take-A-Look. Skriftlig anmodning sendes til Take-A-Look, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1.1 Take-A-Look tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

7. Sikkerhed og deling af personoplysninger

Take-A-Look beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Kun ansatte hos Take-A-Look, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil. Take-A-Look kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger. Take-A-Look tager løbende backup de registrerede personoplysninger. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Take-A-Look underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Take-A-Look ´s sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling. Take-A-Look sletter dine personoplysninger, når Take-A-Look´s lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede.

8. Cookies

Take-A-Look bruger cookies på hjemmeside til teknisk funktionalitet og trafikmåling. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved genbesøg. En cookie kan ikke indeholde virus. En cookie sletter sig selv efter et vist antal måneder ( kan variere), og fornyes efter hver besøg.

 

Vi passer på dine personlige oplysninger:
Vi bruger cookies til at gøre din oplevelse bedre. Ved hjælp af cookies sikrer vi din adgang til vores webshop, analyserer dit besøg og viser dig målrettede annoncer. Cookies hjælper os med at målrette indholdet til dig og give dig nemmere adgang til den information, du skal bruge. Klik på ”Det er OK med mig” for at acceptere brugen af cookies.

 

Om cookies:
Når du besøger en hjemmeside, kan den gemme eller genfinde information i din browser, som regel i form af cookies. Vi bruger blandt andet cookies til at huske dine login-oplysninger og sikre dit login. Derudover indsamles oplysninger for at optimere vores hjemmesider og vise dig indhold, der er målrettet dig og dine interesser. Vi bruger ikke cookies til at identificere dig, men de hjælper os med at give dig en mere personlig oplevelse.

 

Hvorfor vi bruger cookies?
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, om du er logget ind, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden, osv. Du kan læse om vores overordnede persondatapolitik her.

Afvisning af cookies:
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

 

Sletning af cookies:
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete og markere og du vil have slettet cookies.

9. Klage

Klage over Take-A-Look behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Tlf.3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk